Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Младежкият лагер "ВОДИ – Водачество, Обучение на Доброволци и Интерпретация”

18.05.2011
Категория: Актуално

 

Приключи и вторият лагер от проект „Младежки лагер ВОДИ – Водачество Обучение на Доброволци и Интерпретация”, изпълняван от Дирекцията на Природен парк „Беласица” съвместно с Дирекцията на Национален парк „Пирин” и доброволци от Корпуса на Мира. В лагерите взеха участие ученици от екоклуба към СОУ „Васил Левски” в с.Коларово, СОУ “Братя Каназиреви” в гр. Разлог и Центъра за работа с деца в гр.Банско.


Двата ученически лагера се проведоха на територията на Природен парк „Беласица” (х. Беласица, 8-10 април) и на територията на Национален парк „Пирин” (х.Яворов, 13-15 май). По този начин близо до природата учениците научиха повече за единствените паркове в югозападна България. В заниманията бяха включени ролеви игри, походи с интерпретатори, посещение на тематични маршрути, както и работа по групи и разработване на презентации, които участниците представиха един на друг. Подготвените презентации ще бъдат представени и в училищата по места пред родители и учители.
С изпълнението на проекта се цели популяризиране на доброволчеството сред младежите и опазването на околната среда, повишаване знанията на учениците за природата, осигуряване на обучение, което да провокира културна интеграция, самопознание и лидерство. Проектът дава възможност на младите хора  да преоткрият разнообразието на България и да изградят екип и  умения за вземане на решения в различни среди на открито.
Регионалните доброволчески лагери се проведоха с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”, чрез Корпус на мира.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com