Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Седмица на гората - 4-10 април 2011 г.

04.04.2011
Категория: Актуално

 

Всяка година в началото на месец април се празнува Седмицата на гората. Тази година професионалния празник на работещите в горите съвпада с „Международна година на горите 2011” - инициатива на Организацията на обединените нации, чиято цел е повишаване на осведомеността относно природосъобразното управление, опазване и развитие на всички видове гори в полза на нашето и бъдещите поколения.


 Посланието на кампанията е „Гора за хората”, което е залегнало в логото на инициативата и подчертава централната роля на хората за развитието на световните гори.

Програмата  на Природен парк „Беласица” по повод празника включва:
04.04.2011 г. - Участие в официалното откриване на Седмицата на гората в гр. София;
05.04.2011 г. – Съвместно с ученици от ОУ „Христо Смирненски” ще се поставят противопожарни табели по туристическия маршрут от гр.Петрич до хижа Беласица. В района на хижата ще се монтират къщички за птици и ще се залесят 30 фиданки;
06.04.2011 г. – Почистване на алеята от Младежкия дом до водохващането (Алея на здравето) съвместно с представители на Държавно горско стопанство – Петрич и Регионална дирекция по горите - Благоевград;
07.04.2011 г. – Залесяване и почистване в района на административната сграда на Дирекция Природен парк „Беласица”с.Коларово;
08-10.04.2011 г. – Провеждане на доброволчески младежки лагер по проект „ВОДИ – Водачество, Обучение на Доброволци и Интерпретация”, изпълняван от Дирекцията на Природен парк „Беласица” съвместно с Дирекцията на Национален парк „Пирин” и Корпуса на Мира.  В лагера ще вземат участие ученици от СОУ „Васил Левски” с.Коларово, СОУ “Братя Каназиреви”, Разлог и Център за работа с деца, Банско.
Честването на Седмицата на гората е символично, но има за цел да ни накара да се замислим,  за това че гората е много важна в нашия живот. Тя ни дава въздух, вода, храна, ресурси за бита. От нашето разумно отношение към нея зависи опазването й.
Категорията Природен парк е една от формите на устойчиво ползване и опазване на гората. Но също така парка дава възможност за популяризиране на района  на Община Петрич като привлича туристи на основата на запазената гора и биоразнообразие в нея.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com