Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Беласица – единствената! Новата дестинация за устойчив туризъм!

03.04.2012
Категория: Актуално

 

Община Петрич, Дирекцията на Природен парк „Беласица” и Българска фондация Биоразнообразие отбелязаха заедно Седмицата на гората. На 3 април 2012 г. от 11:00 часа в залата на община Петрич беше представен официално туристическия пътеводител за Беласица (България, Македония, Гърция), едно издание на Българска фондация Биоразнообразие, финансирано от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC) и Програмата за малки проекти на ГЕФ.


В представянето участваха представители на различни заинтересовани страни – местни доставчици на екотуристически услуги и продукти, туристически агенции и туроператори, училища, читалища, туристически центрове, музеи, дирекции на национални и природни паркове, НПО и др.

Училищата и читалищата в района на Природен парк „Беласица” получиха безплатен пакет с информационни материали – туристическия пътеводител за Беласица, книгата „Интересните растения за Беласица” и туристическа карта на Беласица.

Събитието е част от усилията на партниращите си институции и организации за опазването на Природен парк „Беласица” и подкрепата им за устойчивия туризъм в региона.

Пътеводителят може да се намери в офисите на БФБ в София, Благоевград и Бургас, както и в Посетителския център Калиакра (с.Българево) и в Дирекцията на ПП Беласица (с.Коларово).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2020  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com