Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Над 90 доброволци се включиха в Деня на Природните паркове в Природен парк „Беласица”

10.06.2013
Категория: Актуално

 

Над 90 участника се включиха в Националния ден на Природните паркове в Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите. Инициативата започна с образователна част в центъра на село Скрът, от която участниците разбраха интересни факти за обитатели, които живеят в кестеновите гори на Беласица.


Почистването беше съчетано със снимки на представените видове в образователната част.
Основните доброволци отново бяха учениците. Участие взеха ученици от ОУ „П.К.Яворов“ село Скрът, Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин” град Петрич, ОУ "Дядо Ильо Войвода" село Яворница. В инициативата се включиха и ТД „Калабак“ град Петрич, няколко доброволци от град София специално дошли да участват в събитието и много местни граждани. Почисти се маршрута от село Скрът до водопад Дъбицата. Събраните 250 килограма  отпадъци бяха предимно от фасове, хартиени опаковки, пластмасови бутилки и чаши.
Посланикът на Природен парк „Беласица” писателят Кирил Терзийски също се включи в почистването.
За всички участници бяха осигурени и награди – шапки, фланелки, чанти и др.
Дирекцията на Природен парк „Беласица” благодари на всички доброволци включили се в Националния ден на природните паркове.
           

За повече информация:
Маргарита Георгиева  – Главен специалист инфраструктура и връзки с обществеността
0887/ 061616, dppbelasica@abv.bg

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com