Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Неповторимата Беласица

06.06.2013
Категория: Актуално

 

На 5 юни планината Беласица беше във фокуса на проведената презентация в Биологически факултет на Софийски университет „св. Климент Охридски”. На представянето присъстваха около 40 души.


Фото: Елица Иванова

Лекторите Латинка Топалова-Жежиха и Владимир Милушев от фондация Биорзнообразие – клон Беласица споделиха интересни факти за културно-историческото наследство и природата на региона.
Какво я прави различна и защо си струва да я посетите поне веднъж?! Кои са нейните символи?  Кои са първите обитатели на Беласица? Била ли е тя център на Европейската история?  Как може да участвате и да подкрепите опазването на природата и развитието на устойчивия туризъм в планината? Това бяха само част от въпросите, на които потърсихме отговор. Сред аудиторията имаше приятели на планината, които познават и проучват планината. Имаше и такива, които в края на лекцията си тръгнаха с желание да я посетят за първи път.
Презентацията е част от образователен курс, който се осъществява чрез проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com