Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

ПП Беласица гостува на НП Керкини

18.05.2013
Категория: Актуално

 

Дирекция на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите организира учебното пътуване до НП „Керкини”, което се проведе на 16 и 17 май в Гърция. На събитието присъстваха кметовете и кметските наместници от населени места в Подгорието, предприемачи в сферата на туристическите услуги, собственици на къщи за гости и заведения, представители на регионални институции и др.


Целта на посещението беше участниците да се запознаят с възможностите за устойчив туризъм и природосъобразен бизнес, които могат успешно да се практикуват в защитена територия като НП „Керкини”, да обменят опит и почерпят идеи и знания, които да приложат в бъдеще и в ПП „Беласица”. Програмата включваше презентация на НП „Керкини” и демонстрация на успешни примери и добри практика за местни еко-туристически услуги на територията на парка.
Групата беше посрещната изключително радушно в посетителския център на парка от администрацията, които разказаха накратко за създаването на парка, изграждането на изкуственото езеро, както и проблемите, които възникват пред управлението му в наши дни. Тайнственият свят на къдроглавите пеликани, корморани, чапли и др. видове очарова гостите и им помогна да се убедят за пореден път в ползите от това бизнесът и биоразнообразието да съществуват балансирано и в партньорство.
Примерите за екотуризъм и посещението на фермата за биволи бяха особено интересни за жителите на Подгорието, които откриха още вдъхновение да продължат своята борба за създаването на устойчив и природосъобразен бизнес и на територията на ПП „Беласица”. Културната програма включваше и посещение на манастира в Акритохори.
Всички се обединиха около тезата, че след приемането на Плана за управление на ПП „Беласица” паркът има реални шансове да се превърне в също толкова успешен пример за съхраняване на биоразнообразието в защитена територия и развитието на успешни екотуристически услуги, които да са от полза както за туристите, така и за местното население на територията на парка.  
Учебното пътуване беше осъществено по проект „Разработване на План за управление на Природен парк „Беласица“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

За контакти:
Маргарита Георгиева – Главен специалист инфраструктура и връзки с обществеността
GSM: 0887 06 16 16

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com