Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Изграждане и поставяне на наблюдателни пунктове на пет места на територията на Национален парк "Керкини", Гърция

12.04.2013
Категория: Актуално

 

С финансовата подкрепа на Фондация „A.G. Lenventi“ бяха изградени и поставени 4 наблюдателни кули и 2 информационни киоска на територията на Национален парк „Керкини“.


Кулите са поставени на югозападната дига на езеро Керкини на места подходящи за наблюдение на птици и провеждане на мониторинг на територията. Бяха поставени и два информационни киоска.
Допълнително на избрани места бяха изградени дървени огради и едно място за паркиране на автомобили.
Наблюдателните кули са високи 4 метра и с площ 7 м2.
Информационните киоски са с площ 15 м2 и предоставят интересна информация за посетителите на езерото.

Изградените съоръжения са част от дейностите по изграждане на посетителска инфраструктура в националния парк, която да допринесе до популяризиране на природните богатства и подобряване на мониторинга и охраната на защитената територия. Те допринасят и за повишаване на екологичната култура на обществото, отдиха и научните изследвания в района.

Планирането на дейността и избора на конкретните места за поставяне на съоръженията е съобразено с ландшафта и следва основните природозащитни принципи.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com