Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Обмен на опит за доставчици на туристически услуги от района на Беласица

26.06.2014
Категория: Актуално

 

Доставчици на туристически услуги от българската част на Беласица посетиха планината и свои колеги в Гърция и Македония.


Тази събота и неделя, 21-22 юни 2014 г., се проведе третото обменно пътуване за хора от туристическия сектор, в рамките на проект „Беласица отвъд граници”.Този път участниците бяха от България. В обменното пътуване се включиха собственици на къщи за гости, заведения за хранене и читалищни секретари/ организатори на фолклорни събития от различни населени места, разположени в подножието на Беласица.

По време на посещението си в Гърция участниците се запознаха с работата на Администрацията на Национален парк „Керкини”, наблюдаваха птици в езерото, посетиха местна фирма, която произвежда продукти от биволско месо, запознаха се с дейностите които предлага местен туристически предприемач и  се насладиха на местната кухня. Възможностите и проблемите на туристическия пазар в района на разделената в трите държави планина бяха сред дискутираните теми.                        

Участниците продължиха своето пътуване край южните склонове на Беласица, в Република Македония. Тук те научиха повече за Дойранското езеро, както и различните туристически услуги предлагани в района. Програмата включваше също посещение на културни паметници, както и срещи с местни туристически предприемачи.

Обменното пътуване бе изключително полезно за участниците, които се запознаха с възможностите за туризъм в Гърция и Македония, и създадоха нови приятелства и професионални контакти.

Настоящият обмен се организира в рамките на проект „Беласица отвъд граници”, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Дирекция Природен парк „Беласица”, Национален парк „Езеро Керкини” - Гърция, Екологичното сдружение „Планетум” - Македония и фондация Евронатур – Германия и съфинансиран от Немската федерална фондация за околна среда (DBU).
За повече информация:
Владимир Милушев
Българска фондация Биоразнообразие
тел. +359 898 700 961, e-mail: vladimir.milushev@biodiversity.bg

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2020  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com