Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Обучение за доставчици на туристически услуги от района на община Струмица, Република Македония

11.03.2015
Категория: Актуално

 

В периода 10-11март 2015 г. в с. Мокрино, Република Македония се проведе обучение за доставчици на туристически услуги от района на Беласица.

Това бе третото от серия подобни обучения и на него присъстваха хора заети в туристическия бизнес от подножието на Беласица в Македония, както и гости от България и Гърция.


Участниците се запознаха с възможностите и предизвкателствата, свързани с развитие на туризма в района на Природен парк „Беласица”, България и Национален парк „Езеро Керкини“, Гърция. Най-любопитни за представителите на туристически бизнес в Македония бяха примерите за разработване и функциониране на конкретни туристически обекти от България и Гърция.
Срещата се превърна в приятелски, неформален форум за обмяна на информация и идеи относно възможностите за развитие на успешни туристически продукти, както в Македония, така и в международния район около планината Беласица.
Участниците работиха и по казуси, споделяйки своите виждания за бъдещето развитие на туризма в трите държави.
Обучението за доставчици на туристически услуги от района на Беласица се провежда в рамките на проект „Беласица отвъд граници”, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Дирекция Природен парк „Беласица”, Национален парк „Езеро Керкини” - Гърция, Екологичното сдружение „Планетум” - Македония и фондация Евронатур – Германия и съфинансиран от Немската федерална фондация за околна среда (DBU).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2020  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com