Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Френски студентки разработват дипломна работа за планината Беласица

28.02.2011
Категория: Актуално

 

Audrey Klein и Johanna Gangneux са френски студентки от Университета Люмиер Лион 2 (University Lumiere Lyon 2). Разработката им е свързана с опазването на природата и управлението на планината Беласица.


През последния месец посетиха района в трите страни – България, Гърция и Македония. Срещнаха се с различни заинтересовани страни: държавни институции (дирекциите на Природен парк „Беласица” и Национален парк „Керкини”, общини, музеи), неправителствени организации и местните общности.
Хората от Подгорието в българската част на планината ги посрещнаха изключително радушно. Audrey и Johanna останаха очаровани от планината и гостоприемното отношение на хората.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2020  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com