Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Бьорн Нес на гости в Природен парк "Беласица"

02.12.2010
Категория: Актуално

 

Бьорн Арне Нес е експерт към Директората за управление на природата към норвежкото Министерство на околната среда. В периода 22-26 ноември участва в опознавателно пътуване в Осогово, Странджа, Родопите и Беласица.


Снимки: А. Андреева

Целта на пътуването бе запознаване с постиженията на фондация Биоразнообразие в районите й на действие, с партниращи организации и институции, с оглед планиране на бъдещи съвместни проекти с норвежко участие и финансова подкрепа.

В Беласица Бьорн се запозна с работата по обявяване на природен парк „Беласица” и дейностите по развитие на екотуризма, осъществени от фондацията през последните години. Той посети Дирекцията на Парк „Беласица” и разговаря с експертите за възможна съвместна работа в бъдеще. Норвежкият гост се докосна до природното богатство на планината и беше приятно впечатлен от вековните чинарови и кестенови гори. Бьорн се разходи по тематичния маршрут „Приятели” и в местността Бялата чешма.

Директоратът за управление на природата към норвежкото Министерство на околната среда е партньор на фондация Биоразнообразие в реализацията на проекта „Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина”, който се реализира с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2020  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com