Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Кампания "Да живеем на чисто" на ПП "Беласица"

05.12.2011
Категория: Актуално

 

Повече от 100 ученици и любители на природата взеха участие в поредната кампания за почистване на Природен парк „Беласица” в събота (03 декември).


Това е четвъртото почистване на планината, което се организира тази година от Дирекцията на Природен парк „Беласица”. Благодарение на учениците от четвърто ОУ „Хр. Смирненски”, които бяха най-многобройни, на ученици от Гимназия „П.К.Яворов” и  на служители на ДГС Петрич, планината Беласица отново стана приятно за посещение място. 
Инициативата на Природен парк „Беласица” бе подкрепена и от Община Петрич, която осигури извозването на отпадъците до градското сметище. Събрани бяха около 100 чувала с боклук, предимно пластмасови бутилки, чаши, хартии, найлонови торбички, фасове и др.
Кампанията „Да живеем на чисто” се проведе основавайки се на доброволчество, ентусиазъм и любов към природата. Дирекцията на парка благодари на всички, които взеха участие. 
Опазването на природата е дълг на всички хора. Нека запазим планина Беласица чиста.

За повече  информация:
Маргарита Георгиева – Старши експерт по инфраструктура и връзки с обществеността
0887/061616,
 Opens window for sending emaildppbelasicadagbgOpens window for sending emaildppbelasicaabvbg

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2020  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com