Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Стартират дискусиите за обсъждане за оповестяване на началото на разработването на План за управление на ПП Беласица

28.08.2012
Категория: Актуално

 

В периода 27-30 август ще бъдат проведени осем поредни срещи-дискусии за оповестяване началото на разработване на План за управление на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите. Те ще се състоят в населените места в района на Природния парк и целят да представят пред обществеността целите и особеностите на бъдещия План за управление на парка.


Екипът, разработващ плана ще се срещне с представители на заинтересованите страни от селата Беласица, Коларово, Самуилово, Камена, Яворница, Ключ, Скрът и село Габрене на следните дати:
27.08.2012 г. в с. Беласица – 18 часа, заведение Чешмата
27. 08. 2012 в с. Коларово от 20,30 часа в читалище „Яне Сандански”
28.08.2012 г. в с. Самуилово от 18.00 часа в читалище „Антон Попов”
28.08.2012 г. в с. Камена от 20.00 часа в сградата на кметството
29.08.2012 г. в с. Яворница от 18.30 в читалище „Антон Попов”
29.08.2012 г. в с. Ключ от 20.30 часа в читалище „Гоце Делчев”
30.08.2012 г. в село Габрене от 20.00 часа в читалище „Просвета”
30.08.2012 г. в село Скрът от 10.00 часа в читалище „Антон Попов”
Срещите и взимането на решения, свързани с планирането и управлението на защитената територия имат важно значение за развитието на парка и региона. Те се организират  от Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите в изпълнение на дейност „Информация и публичност” по проект: „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2020  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com