Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Дирекция на ПП "Беласица" откри най-новият информационен посетителски център в Югозападна България

20.02.2013
Категория: Актуално

 

На 15.02.2013 г. Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите организира заключителна конференция, по изпълнението на проект „Ен-Акт: Екологични действия за насърчаване на алтернативни форми на туризъм”.


В рамките на конференцията бе открит и най-новият информационен посетителки център в Югозападна България. Събитието се проведе в сградата на парковата администрация в с. Коларово.
В инициативата взеха участие представители на местната власт, учители, представители от местни читалища, любители на туризма и ученици от региона. Всички те бяха информирани за извършените дейности за насърчаване на туризма през последната година и половина.
Гостите се запознаха с новите възможности за отдих и опознаване на природното и културно-историческото наследство на парковата територията, създадени в рамките на проекта.
Най-щастливи бяха децата, които имаха възможност да се забавляват и научат нови интересни неща в информационния природозащитен център. Той се намира в голямата зала на административната сграда на Дирекцията. В представената експозиция са включени редица образователни и информационни модули, разположени на фона на реалистичен 3D-модел на кестенова гора - символ на Природен парк „Беласица”.
Създаването на центъра, както и всички описани дейности са част от работата по проект „Ен-Акт: Екологични действия за насърчаване на алтернативни форми на туризъм” в рамките на Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., която се съ-финансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ERDF, 85%) и Националните фондове на Гърция и България (15%).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2020  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com