Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Актуално от Национален парк „Керкини”

12.12.2012
Категория: Актуално

 

През ноември в езеро Керкини имаше големи групи от кафявоглави потапници (хиляди птици), много зеленоглави патици, зимни бърнета, фишове, както и увеличаващ се брой лопатарки и шипоопашати потапници, които може да се наблюдават на различни места в езерото. Засега белооките и качулатите потапници са с ниска численост. За пръв път тази година бе наблюдавана червеногуша гъска край западната дига.


Теодорос Назиридис е наблюдавал два скални орли да летят над билото на Беласица на границата на Вирония, а на 11.11.2012 г. наблюдавахме три от тях (два възрастни и един млад). Първият жерав за годината бе видян на 21.11.2012 г. и до сега той остава единственият наблюдаван. Имахме и един необичаен посетител – млад черногуш гмуркач. Птицата все още е в района на Лимнохори. На 26.11.2012 заедно с колегата Сотирис Мунтзелус имахме уникалният шанс да се насладим на наблюдение на мъжка снежна овесарка от близко разстояние край западната част на езерото. Това е първото наблюдение на вида в района и петото в Гърция.
Що се отнася до грабливите птици, сме наблюдавали поне 5-6 тръстикови блатара около делтата на реката. Чести в района и лесни за наблюдение са полският блатар, малкият и големият ястреб, както и малкият сокол.
Ежедневно наблюдаваме сокол скитник (със сигурност поне 4-5 броя), които ловуват в района на с. Мандраки, най-често в делтата и старото речно корито.
Напоследък обикновените мишелови се появяват много често, което е неочаквано. Белоопашатите орли са постоянни посетители на недостъпните зони край вливането на реката. Поне 16 големи кресливи орела летят всеки ден над крайречната гора. Заедно с Теодорос Назиридис на 11.11.2012 г. преброихме 16 от тях на изток от гората, в района на делтата и от там до източната дига. Бяхме щастливи да наблюдаваме 6-8 кресливи орли да летят заедно в линия на 20-30 метра един от друг. Наблюдавахме и поне един (1 или 2) царски орел, обикновено кацнал на дървета и оглеждащ територията наоколо. И накрая, на източната дига има един малък креслив орел, който най-вероятно е изостанал от своите мигриращи събратя и ще прекара зимата с нас
Напоследък броят на гъските в езерото бележи леко покачване, без да е голям. Нашето последно преброяване сочи, че към момента езерото се обитава от 340 големи белочели, 23 сиви, 2 египетски и естествено 56 малки белочели гъски, които запазват числеността си стабилна. Край реката и гора ежедневно се наблюдават 4-5 черни щъркела и още толкова бели.
Има много саблеклюни и  калугерици, които летят ниско в големи групи. Има по малко от трите различни вида лебеди, а чайките са събрани в големи ята.
Розовият и къдроглавият пеликани се срещат както събрани в общи групи, така и по отделно. Сред тях могат да се забележат и двете маркирани птици – Лейла и Одисей, които носят на гърба си радиопредаватели, предаващи ценна информация.
За разлика от предишни години гълъбът хралупар не е многочислен и формира малки ята, но това е добре за тях, тъй като по този начин по-лесно избягват ловци и хищници.
За завършек на разказа бих искал да ви представя две новини:
•    На 24.10.2012г. имахме редкият шанс да организираме пътуване с лодка из езерото Керкини за Негово преосвещенство Вселенският патриарх Вартоломей;
•    На 09.11.2012г. Керкини беше домакин на втората среща на AEWA международната група за голямата белочела гъска. Всички участници имаха шанса да разгледат територията на националния парк и да видят на живо белочелите гъски в езерото, както и да получат допълнителна информация от администрацията на парка.

Весела Коледа и щастлива Нова година с пожелание за здраве и оптимизъм.
Надявам се да се видим скоро.

Костас Пападопулус
Координатор сектор „Охрана”
Администрация Национален парк „Керкини”

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2020  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com