Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Дирекция на Природен парк "Беласица" подготвя водачи за алтернативните туристически маршрути в парка

14.11.2012
Категория: Актуално

 

На 10.11.2012 г. в сградата на Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите в село Коларово се проведе семинар на тема „Алтернативни туристически маршрути и интерпретация”.


Основната цел на срещата е подготовка на местни водачи за алтернативните туристически маршрути на територията на парка.
В семинара взеха участие педагози, туристически деятели от района, както и жители на Беласишиките села, които проявяват интерес към развитието на туризма в планината. Провеждането на  това събитие е част от усилията на Дирекция Природен парк „Беласица“ за въвличане на местните общности в процеса на управлението на защитената територия и обогатяване на преживяванията на посетителите на парка.
Участниците в срещата се запознаха с алтернативните туристически маршрути в района на парка и научиха полезни и интересни неща за природната интерпретация.
До сега на територията на Природен парк „Беласица“ има изградени 4 различни тематични туристически маршрута. Това са „Животът на кестена“, разположен край село Коларово, „Пеперудите и цветята на Беласица“, „Пътека на мравката“ край хижа „Конгур“ и пътеката „Приятели“, която разказва за дърветата и се намира недалеч от хижа „Беласица“. В момента Дирекцията на ПП „Беласица“ работи по създаването на два нови алтернативни маршрута – „Тайните на водата“ и „Пътуване в историята“.
На следващият ден 11.11.2012 г. участниците посетиха територията на природния парк, където взеха участие в практически семинар – упражнение във водене на група по туристически маршрут „Пеперудите и цветята на Беласица“.
Това събитие се проведе от Дирекция на Природен парк „Беласица“ като част от работата по проект „Ен-Акт: Екологични действия за насърчаване на алтернативни форми на туризъм” в рамките на Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., която се съ-финансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ERDF, 85%) и Националните фондове на Гърция и България (15%).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2020  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com