Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Дирекция на Природен парк "Беласица" подпомага развитието на устойчив туризъм в района на парка

23.10.2012
Категория: Актуално

 

През месец октомври 2012 г. Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите проведе учебно пътуване и семинар свързани с развитието на устойчив и алтернативен туризъм в района на Природен парк „Беласица“.


Тези две събития имат за цел демонстриране на добри практики и изграждане на капацитет сред местните общности за развитие на устойчив, екотуризъм.

Група представители на селата, разположени в подножието на Беласица посетиха района на Смолян на 06 и 07 октомври в рамките на учебно пътуване за запознаване с добри практики и примери за развитие на алтернативен туризъм в Родопите. Групата включваше собственици на къщи за гости, читалищни дейци и активисти от района на Природен парк „Беласица”. Домакин беше Центърът за развитие на Родопите от Смолян. Особен интерес в гостите предизвика възстановената и социализирана с европейски средства Момчилова крепост недалеч от града. Групата посети също Ягодинска пещера и музейното селище Широка лъка, а за което не остана време да бъде видяно, бе представено от домакините чрез снимки и разкази.

На 20.10.2012 г. в сградата на Дирекция на Природен парк „Беласица“ в с. Коларово се проведе семинар на тема „Туризъм и устойчиво развитие“. На семинара присъстваха представители на местната власт и собственици на места за настаняване и хранене, разположени в подножието на парка. Те се запознаха с добри и лоши примери за развитие на туризма в България и чужбина, с различни схеми за екосертификация и начини за привличане на посетители.

Интересът и активното участие от страна на участниците и в двете събития е гаранция за позитивно и сериозно отношение към този тип туристически дейности сред местната общност.

Тези събития се проведоха от Дирекция на Природен парк „Беласица“ като част от работата по проект „Ен-Акт: Екологични действия за насърчаване на алтернативни форми на туризъм” в рамките на Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., която се съ-финансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ERDF, 85%) и Националните фондове на Гърция и България (15%).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2020  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com