Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Национален парк „Езеро Керкини“: край на сезона… и начало на нов

01.04.2013
Категория: Актуално

 

Зимата си отиде, но остави запомнящи се моменти. Забележителните наблюдения през зимния сезон включват няколко глутници чакали край езерото, както и сърни и диви прасета в ниските части на планините наоколо. Наблюдавахме и една глутница вълци в планината Круся.


Удивителни бяха и наблюденията на видри в района, събрани в необичайно големи групи (до 6 индивида на едно място) и много по-често в сравнение с миналата година, най-вече в района на източната дига.
Друг вълнуващ момент бе свързан с наблюдението на 56 малки белочели гъски, успешно завършили своето пътуване от езерото (последно наблюдавани на 21.12.2012 г.) до река Марица (първо наблюдение на 10.01.2013 г.) и обратно.
В района на езеро бяха регистрирани по 20 кресливи орела и хиляди големи белочели гъски.
Разбира се, имаше и редки видове – 3 скални орли, 2 морски орела, 4-5 соколи скитници и млад царски орел (наблюденията на вида в района са изключително редки). Всички те украсиха езеро и района със своята грациозност и величествени осанки тази зима. Не бива да пропускаме да споменем 2 (или 3) бухала, които са се установили в горите край езерото, както и 8-10 тръстикови блатари, които бяха наблюдавани почти всеки ден.
Полските блатари, обикновените мишелови и по-дребните представители хищните птици допълват списъка на дневните грабливи птици в района, привлечени от обилната храна край езерото.
Първата група от 4 зимуващи жерави (най-вероятно семейство) в националния парк пристигна на 12.12.2012 г. До 21 декември в района вече имаше 10 жерава, а към 11 януари 2013 г. – 12. И, представете си, в края а февруари (28.02.2013 г.) имаше цели 28 жерава!
Един самотен папуняк бе наблюдаван на 23.12.2012 г., 3 розови пеликана добавиха своя цвят към пъстрата картина на езерото, а сивите сврачки бяха наблюдавани, както всяка година, по обичайните си места.
В езерото имаше повече от 10 000 кафявоглави потапници, които предлагаха незабравими гледки на сложни маневри във водата. В района на стената при Литотопос 21 белооки потапници прекараха няколко дена през декември.
Все още, двете египетски гъски обитават езерото и не изглежда, че имат планове скоро да го напуснат.  В района все още се подвизават лебеди и розови фламинги.
В началото на март моят добър приятел Гиоргос Спиридакис е наблюдавал 48 жерава да набират височина край с. Химарос. Около 220 къдроглави пеликана вече обитават изкуствените острови в езерото, от които около 150 на гнездовите платформи. В същото време много розови пеликани постепенно се придвижват към по-плитките северни части на езерото, в близост до гората.
Недалеч от с. Лимнохори, на една от любимите поляни на сивите чапли, бяха преброени повече от 70 техни гнезда. В средата на март 2013 г. малки корморани, лопатарки и сиви чапли вече се установяват в гнездовите си територии в заливната гора. Кормораните, които започнаха гнезденето първи, се очаква да излюпят своите малки всеки момент.
Пристигат все повече прелетни птици – някои за да останат, а други само за почивка. С повече късмет и търпение повечето от тях могат да бъдат наблюдавани. Сега е сезонът, когато край езерото и вътре в него непрекъснато се случва нещо интересно – не само през деня, но и през нощта.
Лопатарки, различни видове дъждосвирци, царски орли, малки кресливи орли, черни кани, къдроглави пеликани, бели пеликани, лястовици, орли рибари, бойници, блатари, орли змияри, чапли, торбогнездещи синигери, чайки и множество други пернати украсяват парка със своето присъствие.
Всички ние сме в очакване на „богат“ и наистина интересен сезон.

Костас Пападопулос
Координатор сектор „Охрана“
Национален парк „Езеро Керкини“

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2020  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com