Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Беласица отвъд граници – трансгранично сътрудничество в Зеления пояс на Балканите

16.03.2013
Категория: Актуално

 

Първият трансграничен проект за опазване на планината Беласица в три държави стартира в стартира в началото на 2013 г. и е с продължителност 3 години, през които ще се осъществят редица дейности както в България, така и на македонска и гръцка територия.


Българските партньори по проекта са Българска фондация Биоразнообразие и Дирекция на Природен парк „Беласица”; от гръцка страна това е Управляващият орган на Национален парк „Езеро Керкини”; от македонска – Екологичното сдружение „Планетум” и от   германска – Евронатур.
Основната цел на проекта „Беласица отвъд граници” е да допринесе за опазване и популяризиране на уникалната природа на планината Беласица, разделена между три държави. Конкретните задачи, които стоят пред екипа за изпълнение на проекта са:
1. Развитие на международно партньорство за опазване на Беласица, включващо обмен на опит и изграждане на капацитет както сред партньорите по проекта, така и сред местното население в трите държави.
2. Популяризиране на ползите от екотуризма като мярка за икономическо развитие на района и дългосрочна перспектива за опазване на природата.
3. Повишаване на информираността на обществеността относно уникалната природа на Беласица.
В рамките на проекта ще се проведат няколко международни младежки лагера и обменно пътуване за студенти; специализирани обучения за предлагащите туристически услуги в региона, включително водачи. Ще бъдат разработени нова туристическа инфраструктура и услуги, фотоконкурс ще предизвика вниманието на любители фотографи. Ще се положат усилия за рекламирането на Беласица като единна екотуристическа дестинация.
На 14 март се проведе стартовата среща по проекта. Всички партньори се събраха в сградата на ДПП „Беласица” в с. Коларово и обсъдиха съвместните дейности.
Проектът е на обща стойност 203 177 евро и се съфинансира (50%) от Немската федерална фондация за околна среда.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2020  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com