Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Отбелязване на Седмицата на гората в Природен парк „Беласица“

10.04.2019
Категория: Актуално

 

Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите отбеляза посветената на гората седмица с множество събития.


В празничната програма бяха включени образователни занимания за деца с горска насоченост, засаждане на дръвчета, освежаване и ремонтиране на паркови архитектурни елементи, като мостчета, табла, маси и пейки. В разнообразните инициативи свързани с отбелязването на празника на гората участие взеха: III ОУ „Гоце Делчев“ град Петрич, Детска градина № 3 „Слънце“ град Петрич, филиал Коларово, Клуб "Роден край“ и ученици от град София, град Кюстендил и град Враца.
Седмицата на гората, от 1 до 7 април, тази година се проведе под наслов: „140 години история и традиции в грижата за бъдещето на гората“.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com