Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Фотоконкурс „Водопадите на Беласица“

05.04.2019
Категория: Актуално

 

Планина Беласица е все по-разпознаваема с многобройните си водопади. Това безспорно е планината с най-много водопади на единица площ в България. Всичките водопади се намират на територията на Природен парк „Беласица“.


Към момента в Природен парк „Беласица” има изградени туристически маршрути до 14 водопадa. Това съвсем естествено доведе и до темата на конкурса, а именно „Водопадите на Беласица“.
Конкурсът се организира от Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите и Община Петрич.
Конкурсът стартира на 22 март във връзка с Международния ден на водата и приключва в 24:00 часа на 20 септември. Победителите в конкурса, ще бъдат наградени по време на празничната програма на „Фестивала на кестена” в с. Коларово на 12 октомври 2019 година.
Най-добрите фотоси ще бъдат включени в пътуваща изложба.

Регламент на фотоконкурс
„ВОДОПАДИТЕ НА БЕЛАСИЦА“
I. Условия за допускане до конкурса:
1. Всеки автор може да участва с максимум 5 снимки.
2. Снимките за фотоконкурса трябва да са не по-стари от 3 г. (да са направени през 2017, 2018 или 2019).
3. Право на участие има всеки, без ограничения във възрастта.
4. В конкурса НЕ могат да участват автори, които са служители на ПП "Беласица", членове на журито, нито техните семейства, както и други лица, свързани с организацията на конкурса.
5. Творбите трябва да бъдат изпратени до 24:00 часа на 20.09.2019 година на следните адреси: Opens window for sending emaildppbelasitsaabvbg или Opens window for sending emailticoapetrichbg
6. Всяка снимка, участваща в конкурса, трябва да бъде придружена от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката - до 100 знака и заглавие на снимката.
7. Информация за автора:
- име на автора фотограф
- година на заснемане
- телефон за връзка
- пълен адрес или и e-mail

Предоставените лични данни ще служат само за целите на Конкурса (за идентифициране на победителите и съответното им награждаване), в съответствие със Закона за защита на личните данни, и няма да бъдат предоставяни на трети страни. С участието в конкурса всеки участник дава съгласието си организаторите да използват неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани с Конкурса.
Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.
!!! До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.
II. Технически изисквания
1. Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG.
2. Големината на изображението трябва да бъде нe по-малка от 3000 до 5000 пиксела по дългата страна.
3. Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 200 dpi.
4. Файловете не трябва да са по-големи от 10MB.
5. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката: - обработка на яркост и контраст; - изостряне на изображението; - прекадриране на снимката.
!!! Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали.
!!! Всеки автор трябва да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер).
III. Номиниране и награждаване
1. От 21 септември до 1 октомври експертно жури ще оцени фотографиите и ще отсъди победителите в конкурса.
2. От 21 до 27 септември 2019 г. организаторите ще обявят номинирани за участие в онлайн гласуване.
3. Имената на всички отличили се ще бъдат обявени в Opens external link in new windowwww.belasitsa.net и във Facebook профилите на Природен парк „Беласица“ и Туристически информационен център - Петрич.
4. От 28 септември до 9 октомври 2019 г. номинираните за наградите на фотоконкурса ще участват в онлайн гласуване. Автора събрал най- много гласове по време на гласуването ще получи и специална награда.
5. Най-добрите фотографии ще бъдат обявени на специална церемония по време на празничната програма на „Фестивала на кестена” в с.Коларово, община Петрич на 12 октомври.
6. Освен призови награди от конкурса ще бъде излъчена награда на онлайн гласувалите, предвиждат се и други специални награди.
IV. Авторски права
1. Моля, имайте предвид, че участвайки в Конкурса, Вие предоставяте авторските права над вашите фотографии на организаторите;
2. Организаторите на конкурса от своя страна се задължават да упоменават името на автора при експониране на творбите им.
3. Организаторите си запазват правото да излага творбите на специална пътуваща изложба из страната, както и да ги използва с некомерсиална цел за осигуряване на видимостта на богатото водно богатство на планината.
4. Наградените фотографии, ще участват в изложба, която ще бъде открита на 11 декември 2019 г. – Международния ден на планината.
V Допълнителна информация за водопадите в Беласица
1. Лешнишки водопад – в близост до хижа Беласица
2. Малко Коларовско пръскало – в село Коларово
3. Каскадата– в село Коларово
4. Голямо Коларовско пръскало– в село Коларово
5. Камешнишки водопад (Срамежливия водопад) – в село Камена
6. Водопад Чатала – в село Камена
7. Водопад Ресначо – в село Камена
8. Лоповски водопад – в село Камена
9. Яворнишки водопад – в село Яворница
10. Водопад Чергата – в село Ключ
11. Водопад Метлата – в село Ключ
12. Водопад Вретеното – в село Ключ
13. Водопад Мангъро – в село Скрът, има достъп и от село Ключ
14. Водопад Дъбицата – в село Скрът
За повече информация относно водопадите можете да се обръщате към Дирекция на Природен парк „Беласица“ – 07423 20 03, Opens window for sending emaildppbelasitsaabvbg, Туристически информационен център – Петрич, Opens window for sending emailticoapetricbg или Opens external link in new windowwww.visitpetrich.com
Организаторите си запазват правото за промени. При наличие на такива те ще бъдат обявени в социалните мрежи, където е обявен и конкурсът.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com