Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Обучение за доставчици на туристически услуги от района на община Струмица, Република Македония

11.03.2015
Категория: Актуално

 

В периода 10-11март 2015 г. в с. Мокрино, Република Македония се проведе обучение за доставчици на туристически услуги от района на Беласица.

Това бе третото от серия подобни обучения и на него присъстваха хора заети в туристическия бизнес от подножието на Беласица в Македония, както и гости от България и Гърция.


Участниците се запознаха с възможностите и предизвкателствата, свързани с развитие на туризма в района на Природен парк „Беласица”, България и Национален парк „Езеро Керкини“, Гърция. Най-любопитни за представителите на туристически бизнес в Македония бяха примерите за разработване и функциониране на конкретни туристически обекти от България и Гърция.
Срещата се превърна в приятелски, неформален форум за обмяна на информация и идеи относно възможностите за развитие на успешни туристически продукти, както в Македония, така и в международния район около планината Беласица.
Участниците работиха и по казуси, споделяйки своите виждания за бъдещето развитие на туризма в трите държави.
Обучението за доставчици на туристически услуги от района на Беласица се провежда в рамките на проект „Беласица отвъд граници”, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Дирекция Природен парк „Беласица”, Национален парк „Езеро Керкини” - Гърция, Екологичното сдружение „Планетум” - Македония и фондация Евронатур – Германия и съфинансиран от Немската федерална фондация за околна среда (DBU).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com