Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Есенно почистване на Природен парк „Беласица“

17.11.2015
Категория: Актуално

 

Дирекция на Природен парк „Беласица" към Изпълнителна агенция по горите организира есенно почистване на защитената територия. Акцията ще се проведе на 21.11.2015 г. (събота) от 10:00 часа.


Сборният пункт е пред входа на стадиона в град Петрич. Целта е да се почисти най-посещавания маршрут от град Петрич до хижа Беласица – асфалтовия път и пътеките, водещи до хижата. В кампанията може да участва всеки, който проявява желание и милее за природата.
Община Петрич ще съдейства за извозването на събраните отпадъци.
Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите ще осигури чували и ръкавици за всички доброволци, които желаят да вземат участие в инициативата за почистването на парка.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com