Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Спасен е най-големият водопад в Природен парк „Беласица“

22.10.2015
Категория: Актуално

 

Най-големият водопад в българската част на Беласица, Срамежливият (Камешнишки) водопад, ще продължава да радва посетителите на планината. Спрян е проектът за изграждане на малък ВЕЦ, който би пресушил красивите водопади по река Камешница.


Това става ясно от Initiates file downloadписмо на Министерството на околната среда и водите, в което се посочва, че Директорът на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” отказва да поднови разрешителното на фирма “Еко Бел” ЕООД за водоползване за ВЕЦ в река Камешница, тъй като реката се намира в Защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000.
Преди месец, с подкрепата на Българска фондация биоразнообразие, Асоциация на паркове в България, WWF – България и активни граждани, стартира обществена кампания в защита на водопадите на р. Камешница. Създадена бе и онлайн подписка, която събра повече от 1000 подписа.
Благодарим за всички, които ни подкрепиха в нашите усилия за спасяване на едно от красивите кътчета на Беласица. Благодарим и на институциите за добре свършената работа.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com