Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Изложба „Невероятната Беласица“ в Исторически музей - Петрич

05.10.2016
Категория: Актуално

 

От 5 октомври 2016 г. в на територията на Национален парк-музей „Самуилова крепост” и в експозиционната зала на Исторически музей - Петрич може да бъде видяна фотоизложбата "Невероятната Беласица".


Експозицията, която представя една от най-красивите планини на Балканите съдържа 45 фотографии на планината и околностите й, правени в три държави - България, Гърция и Македония.

Целта на създателите изложбата е популяризирането на Беласица като екотуристическа дестинация със съхранена природа, богато културно и историческо наследство.

Кадрите, запечатали красотата и самобитността на планината, нейната природа, хора и култура,  са избрани сред участвалите във фотоконкурса „Невероятната Беласица“, проведен в рамките на проект „Беласица отвъд граници” изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Дирекция Природен парк „Беласица”, Национален парк „Езеро Керкини” - Гърция, Екологичното сдружение „Планетум” - Македония и фондация Евронатур – Германия и съфинансиран от Немската федерална фондация за околна среда (DBU).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com