Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Онлайн презентация "Беласица - непозната, южна и красива"

11.05.2021
Категория: Актуално

 

На 18 май от 19.00 часа Владимир Милушев разказва за природата на планината, възможностите за туризъм и работата на Българска фондация Биоразнообразие в района.


Владимир Милушев е лесовъд с 15 годишен опит в сферата на опазването на околната среда. Работил е в Дирекциите на Природен парк Витоша и Национален парк Рила. От 2012 г. е член на екипа на Българска фондация Биоразнообразие като основна част от работата му е свързана с опазване на природата и развитие на устойчив туризъм в района на Беласица.
Владимир е и запален планинар и планински водач.
Събитието е безплатно. Регистрирайте се на линка по-долу, за да гледате на живо в платформата Zoom:
Opens external link in new windowhttps://zoom.us/meeting/register/tJUldemvqz0uEtZM6cmnlcc_A6kV4m9y2obh?fbclid=IwAR0S86BMy63ZgwwKZcVuze-PM4Tc8QmQe79rOI4NmDJBCUnPlDPXYQVeXOY

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com