Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Подкрепете проектът "Приятел на Беласица"

11.12.2018
Категория: Актуално

 

Дарителски SMS за екологични дейности в Природен парк "Беласица". Ако желаете да подкрепите изпратете DMS EKOBELASITSA на КРАТЪК НOМЕР 17 777, важи за всички оператори. Проектът „ПГИТ „Проф. д-р А.Златаров“, Петрич – приятел на „Беласица“. Чиста природа днес – здраве и пълноценен отдих утре“ на професионалната гимназия ще бъде реализиран на територията и в партньорство с Природен парк „Беласица“.


В проектът са планирани дейности по почистване, опазване и възобновяване, както и разширяване на възможностите за развитие на туризма на територията на ПП „Беласица“. Ще бъдат почистени четири туристически маршрута от района на Парка: „Пеперудите и цветята на Беласица“, „Животът на кестена“, „Цветна приказка“ и „Кълвачите“. Шест нови туристически маршрута ще бъдат маркирани. Ще бъде създаден специализиран ботанически маршрут за лечебни и диви ядливи растения, използвани в кулинарията. На терен ще се маркира маршрутът и ще се поставят табели с информация. Кът с информационни табла за маршрута ще бъде обособен в училището. С цел популяризиране на маршрута ще бъдат изготвени Програма за туристически водачи и изработен информационен материал „Възможностите за селски туризъм в района на ПП „Беласица“. Ученици от специалност „Организация на туризма и свободното време“ ще проведат две опознавателни екскурзии за други ученици и по този начин на практика ще упражнят уменията по изучаваната професия. Учениците и учителите ще засадят гора – „Гората на ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ на площ от един декар с дървета, подходящи за парка като защитена територия.
В изпълнение на проекта ще бъде включена цялата училищна общност: ученици, учители, родители. Въздействието на проекта върху изпълнителите на проекта ще бъде формиране на трайна екологична култура, любов към природата, отговорност и нагласа за опазване и възобновяване на околната среда и местните традиции.
Повече за проекта можете да прочетете тук:
Opens external link in new windowhttps://izberi.rbb.bg/proekti/eko/chista-priroda-dnes-zdrave-i-palnocenen-otdih-utre/

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com