Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Започва сезона за бране на боровинки в Природен парк „Беласица“

25.07.2017
Категория: Актуално

 

Започва сезона за бране на боровинки в Природен парк „Беласица“. Във връзка с регламентираното събиране на диворастящите плодове от боровинка Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите уведомява обществеността, че позволеното количество за лични нужди от едно лице в рамките на един ден е до 4 /четири/ кг.


За събирането на плодове за стопански нужди е необходимо позволително. Издаването на позволително за събиране на боровинки се извършва  от  Дирекция на Природен парк „Беласица“ в село Коларово, община Петрич.
Въз основа на Закона за лечебните растения и Плана за управление на парка се регулира управлението на ресурсите от лечебни растения, в това число защитата, устойчивото използване, събирането и търговията с тях. Дирекция на Природен парк „Беласица” предупреждава посетителите на защитената територия, че паленето на огън, замърсяването и бивакуването на територията на парка, са забранени.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com