Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Ученици ще споделят добри практики за устойчиво развитие

29.05.2017
Категория: Актуално

 

На 03.06.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Дирекция на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите ученици ще споделят добри практики за устойчиво развитие. Инициативата е във връзка с отбелязването на Европейската седмица на устойчивото развитие.


Събитието ще премине под мотото „Аз обичам природата. Раста устойчиво.“ В мероприятието ще вземат участие ученици от Сдружение „Млад планинар“ гр. Петрич, клуб „Зелени патрули“ от Обединен детски комплекс, гр. Петрич и ученици от Основно училище „Христо Ботев“, с. Беласица.
Учениците от трите клуба заедно със своите учители извършват дейности, свързани с опазване на околната среда, възпитаване в любов към природата и по-разумно и отговорно отношение към нея. Осъзнаването още от детска възраст на връзката на човека с природата ще помогне за нейното опазване в бъдеще.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com