Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

„Лесовъд за един ден“ в планина Беласица

03.04.2017
Категория: Актуално

 

Дирекция на Природен парк „Беласица“ започна отбелязването на „Седмицата на гората – 2017 г.“, като се включи в националната инициатива „Лесовъд за един ден“, която се проведе съвместно с Държавно горско стопанство град Петрич и Държавно горско стопанство село Катунци на 1 април.


В инициативата се включиха ученици от клуб „Млад еколог“ при СОУ „Васил Левски“ село Коларово, клуб „Зелени патрули“ при Общински детски комплекс град Петрич и клуб „Природолюбител“ при ОУ "П. К. Яворов" село Скрът. Лесовъдите запознаха децата с интересни дейности от лесовъдската професия. Подрастващите имаха възможност да работят с клупа и висотомер. Основно се акцентира върху игрите с природна насоченост. Участниците в инициативата по забавен начин установиха какви усилия полагат животните в природата за да оцеляват. Също така разбраха колко е важно всички ние да се грижим за опазването на живото богатство на планетата.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com