Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
с. Камена - Всички Места за настаняване
Бунгала "Беласица" АД

с. Камена, общ. Петрич Тел. 0887 360 913

 

 

 

Бунгала "ЗИНО"

с. Камена, общ. Петрич
Тел. 0887 360 913

Мотел "Динко"

Категория:

с. Камена, общ. Петрич Тел. 0887 895 849, 0888 949 337

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com