Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

22 май – Световен ден на биологичното разнообразие

22.05.2015
Категория: Актуално

 

Биологичното разнообразие е превърнало Земята в уникално място. Благодарение на съществуването на милиони видове растения и животни и ние хората сме част от живота на планетата. Биологичното...


Планината Беласица е едно от райските кътчета за биологичното разнообразие. Само висшите растения на територията на Природен парк „Беласица“ са повече от 1200 различни вида! Това е 1/3 от всички растения, срещащи се в България! Тук се срещат почти 70 % процента от всички дневни пеперуди в страната, птиците са повече от 150 различни вида, а от всички 10 вида кълвачи в Европа тук можете  да откриете цели 9! Уникални са и беласишките кестенови гори. Това са най-големите кестенови масиви на Балканския полуостров.
Международният ден на биологичното разнообразие е провъзгласен от Организацията на обединените нации, с цел да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа по въпросите на биологичното разнообразие. На този ден през 1992 г. общото събрание на ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com