Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

ДПП „Беласица“ ще отбележи „Седмица на гората – 2015“

01.04.2015
Категория: Актуално

 

Седмицата на гората се организира в България от десетилетия и винаги се провежда през първата седмица на месец април. Дирекция на Природен парк „Беласица" към Изпълнителна агенция по горите ще...


Тази година тя ще се проведе от 2 до 8 април под мотото „Гората - мост към бъдещето“. Празника ще започне с представянето на филм за Природен парк „Беласица“ пред ученици в сградата на дирекцията. Ще бъдат организирани традиционни походи по туристически маршрути и беседи в информационния природозащитен център за природното богатство на планина Беласица.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com