Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Посрещане на пролетта на територията на Природен парк „Беласица“

23.03.2015
Категория: Актуално

 

Дирекцията на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите продължава да организира образователни екскурзии за деца.


На 21.03.2015 г. ученици от I ОУ „Кочо Мавродиев“ в град Петрич с ръководител госпожа Цветелина Хаджиева посрещнаха първият пролетен ден в Природен парк „Беласица“. Чрез интерактивни занимания и игри служителите от парковата администрация запознаха децата с разнообразното растително и животинско богатство на парка. Възпитаниците на училище „Кочо Мавродиев“ посетиха тематичен туристически маршрути в района на защитената територия, а в посетителския център на парка в село Коларово те разгледаха и се запознаха с образователните и информационни модули, разположени на фона на реалистичен 3D модел на кестенова гора – символът на Природен парк „Беласица”.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com