Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Информационно-образователна среща посветена на Малката белочела гъска в Серес, Гърция

18.03.2015
Категория: Актуално

 

120 ученици участваха в информационно-образователна среща за значението на Национален парк „Езеро Керкини“ за опазването на застрашения вид Малката белочела гъска (Anser erythropus), която се...


Учениците, които взеха участие в събитието са част от мрежата за опазване на Малката белочела гъска  (Anser erythropus) и представители на три среднообразователни училища от град Серес, Гърция.
Срещата се организира от администрацията на Национален парк „Езеро Керкини“.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com