Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Фестивал на кестена – празник на Подгорието

03.10.2018
Категория: Актуално

 

На 13.10.2018 г. в село Коларово, Община Петрич за седма поредна година ще се проведе Фестивал на кестена. Празникът на Подгорието официално ще бъде открит в 13:00 часа на сцената пред читалище "Яне...


На изложението от шатри участниците ще представят традиционни храни, напитки и други продукти от региона, както и материали свързани с културното и природно наследство. Вкусните кестенови плодове ще се  предлагат варени, печени или приготвени в ястия и ще са незаменима украса на всеки щанд. В празничната   програма участие ще вземат  самодейните състави при читалищата от населените места на Подгорието и град Петрич, които ще  представят местен фолклор. По време на събитието в творческо ателие Кът „Сръчко“ ще има  забавления за малки и големи.

Фестивалът се организира от Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите с финансовата подкрепа на  Югозападното държавно предприятие и Община Петрич, в партньорство с Българска фондация „Биоразнообразие“ и Пирински туристически форум, както и с активното участие на кметовете и читалищните секретари на подгорските села, ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Петрич“ и СУ „Васил Левски“ село Коларово. За седма поредна година празникът ще се осъществи  благодарение и на подкрепата, която местните хора оказват.

Initiates file downloadПРОГРАМАТА

 

 

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com