Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

„Седмицата на гората - 2018 г.“ ще бъде отбелязана и в Природен парк „Беласица“

02.04.2018
Категория: Актуално

 

Седмицата на гората – 2018 г. в Природен парк „Беласица“ ще бъде открита на 2 април. Отбелязването на празника на гората ще започне с традиционно засаждане на дръвчета в района на административната...


Съпътстващите мероприятия предвидени през  празничната седмица включват: ремонтиране и освежаване на паркови архитектурни елементи, организиране на занимания с природна насоченост и почистване на защитената територия. Мотото на тазгодишната Седмица на гората е „Децата и гората на България - за бъдещето на зелена Европа“. Предстоящите инициативи ще бъдат организирани съвместно с ТП ДГС Петрич, Сдружение „Млад планинар“, ОДЗ № 2 "Здравец“ град Петрич и СУ "Никола Й. Вапцаров" град Петрич.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com