Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Нов туристически маршрут до красивите водопади над с. Ключ

21.03.2018
Категория: Актуално

 

Започна планирането на нов туристически маршрут до живописните водопади над с. Ключ, на територията на Природен парк Беласица.

Скоро до водопадите Чергата, Метлата, Вретеното и Близнаците ще могат...


Инициативата за определянето на най-подходящия и достъпен маршрут е на Природен парк „Беласица“, а в дейностите по избор на трасето, почистване и маркиране се включват и доброволци от Сдружение „Млад планинар“, гр. Петрич.
Идеята за маршрут до Ключките водопади е на местни хора още от миналата 2017-та година. Трасето ще премине по долината на местната река, където теренът е труден и предполага повече работа по планиране и изграждане на достъпен маршрут, но това не намалява ентусиазма на инициаторите от Дирекция на Природен парк Беласица и Сдружение „Млад планинар“. Те са убедени, че усилията си струват щом ще направят, така че повече туристи ще видят красотата на Ключките водопади.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com