Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Кметове и експерти от Македония на посещение в Природен парк „Беласица“

01.02.2018
Категория: Актуално

 

На 26.01.2018 г. Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите беше домакин на среща с градоначалници и експерти от съседна Република Македония.


Посещението бе във връзка с провеждане на обучение за обмяна на опит в защитени територии по Програма за опазване на природата в Македония. На участниците в събитието беше представена презентация на тема - "Модел на управление, област, зони, финансиране, сътрудничество, примери и възможности за развитие".

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com