Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Природен парк "Беласица" на 10 години

28.12.2017
Категория: Актуално

 

На днешния ден, 28 декември, преди 10 години е създаден Природен парк "Беласица" – все още най-младият парк в България.


Вече 10 години усилена съвместна работа между  Дирекция на Природен парк „Беласица“, Българска фондация Биоразнообразие, хората и институциите от района дават своите плодове. Вече знаем много повече за богатата природа на планината.Знаем как и се стараем по-ефективно да я опазваме. Беласица е все по-популярна. Условията за туризъм, екологично образование и дейности сред природата се подобряват непрекъснато и планината има все повече приятели от близо и далеч.
Честит рожден ден на Природен парк „Беласица“!
Пожелаваме и на всички настоящи и бъдещи радетели за доброто на Парка крепко здраве и все така успешни съвместни инициативи.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com