Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Обновени кътове за отдих и детски съоръжения в ПП „Беласица“

18.12.2017
Категория: Актуално

 

Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите ремонтира и освежи архитектурни елементи изградени за нуждите на отдиха и туризма. Обновени са информационни табла, дървени...


Нова визия имат таблата поставени по веломаршрутите „Алея на здравето“ над град Петрич и „Старият път“ от град Петрич до село Коларово, таблото при входа на село Габрене, таблата на центъра на село Самуилово, таблото на центъра на село Скрът и таблото край село Камена. Детският кът разположен на центъра на село Габрене е ремонтиран и освежен.
Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите призовава гражданите да пазят изградената паркова инфраструктура, защото тя е на всички.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com