Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

ДПП „Беласица“ ще се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“

02.06.2015
Категория: Актуално

 

Дирекция на Природен парк „Беласица" към Изпълнителна агенция по горите ще се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“. През 2015 г. кампанията включва 5 определени дати, обвързани тематично...


Инициативата на територията на Природен парк „Беласица“ ще се проведе в деня определен за почистване на защитените територии – 07.06.2015 г. Община Петрич ще съдейства за извозването на събраните отпадъци.
Събитието ще започне в 9:00 часа, а сборният пункт е пред входа на стадиона в град Петрич.
Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите ще осигури чували и ръкавици за всички доброволци, които желаят да вземат участие в акцията за почистването на парка.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com