Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

„Гората е живот“- „Седмица на гората - 2017 г.“ в Природен парк „Беласица“

29.03.2017
Категория: Актуално

 

Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите ще се включи в отбелязването на „Седмица на гората - 2017 г.“, която ще бъде проведена под мотото „Гората е живот“.


Стартирането на събитията в тази връзка ще бъдат предхождани от  националната инициатива „Лесовъд за един ден“. Мероприятието е изнесено непосредствено преди започването на Седмицата - на 1 април и по време на него на децата ще бъде  предоставена възможност чрез интерактивни игри и занимателни разходки с лесовъди да научат повече за лесовъдската професия.
Събитията във връзка с отбелязването на  „Седмица на гората – 2017 г.” в Природен парк „Беласица“ ще продължат с традиционно засаждане на дръвче, ремонтиране и освежаване на паркови архитектурни елементи, почистване на най-замърсените кътове за отдих в защитената територия.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com