Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Пеликани, корморани, риби - голяма международна конференция край езеро Керкини, Гърция

15.03.2017
Категория: Актуално

 

В периода 15-19 март 2017 г. в с. Акритохори на територията на Национален парк „Езеро Керкини, Гърция“, край най-значимата влажна зона в полите на Беласица, ще се проведе международна научна...


Събитието се организира от Международната група за проучване на кормораните и Група на специалистите, работещи с пеликани. В конференцията ще се включат повече от 30 експерти от 12 държави от Исландия до Австралия.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com