Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Интригуващо проучване върху монетите от района на Средна Струма със столица Хераклея Синтика ще бъде представено в Петрич

23.02.2017
Категория: Актуално

 

В петък, 24.02.2017 г., от 18.00 часа в залата на Община Петрич ще бъде представена книгата „Монетни колекции и монетни съкровища от България” (COIN COLLECTIONS AND COIN HOARDS FROM BULGARIA), том...


Презентацията ще направи професор Иля Прокопов – един от изтъкнатите наши нумизмати, археолог и историк. Книгата представя сериозни научни изследвания върху монетните колекции на музеите в градовете Сандански, Петрич и Гоце Делчев.
Монетните находки обхващат античността – от VI век преди Христа до V век след Христа. Това са гръцки, тракийски, македонски, римски републикански, римски имперски и римски провинциални монети, намерени от археолози през годините по време на разкопки в градовете Партикополис, Хераклея Синтика и Никополис ад Нестум.
В авторския колектив създал книгата са професор Иля Прокопов, доктор Светослава Филипова, директорът на Исторически музей – Петрич Сотир Иванов, директорът на Археологически музей – Сандански Владимир Петков, Вячеслав Пешехонов, сътрудник на Държавен исторически музей – Москва, и Маргарита Андонова от Регионален исторически музей – Благоевград. Организатори на представянето на книгата са Община Петрич и Исторически музей – Петрич.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com