Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Есенна инициатива за почистване на планина Беласица

30.11.2016
Категория: Актуално

 

Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите организира есенно почистване на планината. Събитието ще се проведе на 04.12.2016 г. с начален час 10:00.


борния пункт е пред входа на стадиона на град Петрич. В инициативата може да участва всеки любител на природата, който желае да се погрижи за нейната чистота. Дирекцията на парка осигурява ръкавици и чували за всички доброволци.
Община Петрич ще се погрижи за извозването на събраните отпадъци.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com