Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

В търсене на историята с помощта на съвременни технологии

23.11.2016
Категория: Актуално

 

Представители на Исторически музей – гр. Петрич съобщиха, че в периода 10-25 ноември 2016 г. на територията на Община Петрич се провежда теренно археологическо издирване с географски информационни...


В проучването участват 11 специалисти от НАИМ - БАН, студенти и представител на Исторически музей – гр. Петрич с ръководител доц. д-р. Л. Вагалински. Целта на теренното археологическо издирване е създаване на археологически кадастър, който да бъде основа за развитие на туризма и туристическата инфраструктура в района, както и да улесни бъдещи инвестиционни намерения.
Финансирането на археологическото издирване е осигурено от НАИМ - БАН по спечелен международен проект.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com