Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Рекорден брой от световно застрашената малка белочела гъска в езеро Керкини

17.11.2016
Категория: Актуално

 

Тези дни в Национален парк „Езеро Керкини“, Гърция, непосредствено под южните склонове на Беласица, може да се наблюдава уникална гледка. Там на едно място са събрани 122 малки белочели гъски,...


Тази добра новина е и показател за добре свършена работа. Поздрави за колегите от Национален парк „Езеро Керкини“ и многото хора, които работят за опазване на вида в цяла Европа.
Малката белочела гъска (Anser erythropus) е най-малката гъска в Европа. Тежи между 1700 и 2200 грама и има размах на крилата до 135 см. В миналото е гнездила в цяла Европа и Азия, но днес ареала на вида е намалял драстично. Днес е световно застрашен вид, включен в категорията „уязвим“ на Международния съюз за защита на природата. Основен проблем е убиването на вида от бракониери и ловци, поради значителната прилика с голямата белочела гъска, която е ловен обект. Други заплахи са използване на непозволени средства за лов, човешко безпокойство и промени в местообитанията
Национален парк „Езеро Керкини”, Гърция е обявен през ноември 2006 г. с цел защита и опазване на района като национално природно наследство и осигуряване на балансирано съжителство между човека и околната среда. Паркът е разположен на границата с България и Македония и обхваща гръцката част на планината Беласица, езерото Керкини и прилежащите райони. С богатата си флора и фауна Националният парк „Езеро Керкини” е една от най-ценните защитени територии в Гърция. Езерото Керкини предлага идеални условия за наблюдение на птици. Той е едно от най-добрите места в Европа, където могат да се видят повече от 300 редки и защитени видове птици, които живеят и се размножават тук. Много учени и любители от цял свят посещават района всяка година.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com