Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

С дъх на пролет - новини от езеро Керкини (Гърция)

07.04.2014
Категория: Актуално

 

Драги приятели,

Пролетта е тук, някои цветя се появиха, а в последните дни започна миграцията на някои птици. В района на езерото Керкини ясно се виждат първите знаци на пролетта.


Забелязват се морски орли в гнездата си или около тях. Скалните орли пренасят строителен материал към гнездата, които вече от години обитават. Соколът скитник също прелита край гнездото, което е използвал години наред, преди враните да му го откраднат миналата година. Може би се опитва да си го върне? Къдроглавите пеликани със своите ярко оцветени клюнове вече са се настанили на две от изкуствените платформи, а третата, изградена от Дирекцията на Националния парк, се обитава от няколко двойки пеликани. Кормораните и първите сиви чапли са забелязани в гнездата им в заливните гори. Пристигнали са първите малки бели чапли, както и няколко лопатарки, и първите градски лястовици. Забелязахме един бял щъркел на 21 февруари, двадесет и два бойника на 25 февруари и първата черночела сврачка на 28 февруари. Жеравите се увеличиха на двадесет и девет екземпляра на 24 февруари, когато нови тринадесет птици се присъединиха към първоначалното ято. На 17 февруари, петдесет и седем малки белочели гъски пристигнаха от делтата на Марица и се подготвят за голямото си завръщане към страните от Северна Европа. Големите белочели гъски непрекъснато се местят  в търсене на храна. Двойка белоопашати мишелови като че ли е решила да остане в района на планината Беласица, поне за известно време. Повече от десет малки кресливи орли, заедно с 6-7 блатари търсят храна в близост до заливната гора. Големите гмурци вече са започнали своите любовни игри, а присъствието на трите големи гургулици напоследък е изненада за района. Последно пo ред, но не и по значение – видрата се появява все по-често в североизточната част на езерото, а в по-ниските части на Круша планина се срещат все по-често различни животни като сърнa, дива свиня и дива котка.

През февруари Дирекцията на Националния Парк Керкини извърши преброяване на птиците в района.Това са някои от резултатите:

Големите гмурци са повече от 900, около 4850 са кормораните, почти 500 са малките корморани, повече от 500 са къдроглавите пеликани и 5 са белите пеликани, 1 биволска чапла, 42 лопатарки, близо 2000 розови фламинги, 330 лебеда общо са преброени от трите вида, около 800 големи белочели гъски, 57 малки белочели гъски и 45 сиви гъски. Ангъчите надвишашат 1400 и фишовете са повече от 1000, броят на зимните бърнета и зеленоглавите патици е намалял, но те все още са хиляди, а шилоопашатите патици са най-малко 450. Клопачите са почти 4500, а кафявоглавите потапници са намалели до 3000 (сред тях тръноопашата потапница). Има повече от 80 исландски звънарки и 1200 саблеклюнове. Гояма група бекаси (повече от 4500) и речни чайки (почти 8000) могат да се видят около езерото.


С най-добри пожелания

Костас Пападополус
Координатор Мониторинг
Дирекция Национален Парк Керкини

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com