Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Списък на всички хотели
Еко Хотел "Момата"

Категория:

с. Колараво, общ. Петрич
Тел. 0882216414

Комплекс “Династия”

с. Ключ, общ. Петрич
0878 948 882

Мотел "Динко"

Категория:

с. Камена, общ. Петрич Тел. 0887 895 849, 0888 949 337

Хотел "БАЦ"

Категория:
Петрич, ул. "Цар Борис III" №45
Тел.:  0888090910, 0885411811, 0745 69300

Хотел "България"

Петрич, ул. „Цар Борис III” 21

Тел.:  0745 22233, 0877 505 064

Хотел "Дионис"

Категория:
Петрич, 2850, ул. "Полковник Дрангов" 13
Тел: 0745 21735, 0896 990 855

Хотел "Елена"

Категория:
Петрич, ул."Асен Златаров" №2 А
Тел. 0745 62101, 0745 62102

Хотел "Зора"

Категория:
Петрич, ул. "Цар Борис III" 74
Тел.:  0745 65068, 0886 890 964

Хотел "Май"

Категория:

Петрич, ул. "Пирин" 1А

Тел.:  0745 61178, 0888 678 096, 0884 955 533

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com